Federal Home Loan Bank System (FHLBS)

“”Federal Home Loan Bank System (FHLBS)”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Hệ thống ngân hàng cho vay nội bộ của liên bang.
Giải thích thuật ngữ: Cơ quan của chính phủ Mỹ sử dụng quyền lực của mình trên thị trường tiền tệ để cung cấp các khoản thanh khoản cho Hiệp hội tiết kiệm và cho vay.