Formation Expenses

‘formation expenses ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chi phí thành lập ban đầu (công ty); chi phí thành lập (doanh nghiệp)