Girl Friday

‘girl friday ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người nữ thư ký giỏi giang và trung thành