Glamour Stock

‘glamour stock ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chứng khoán đang được ưa chuộng; chứng khoán minh tinh; ngôi sao sáng của bảng thị giá (chứng khoán)