Grantee

‘grantee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người thụ hưởng; người được nhận trợ câp; người thụ nhượng; người được cho