habilitate

‘habilitate’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cung cấp vốn và thiết bị để khai thác (mỏ..,)