Leaseholder

‘leaseholder’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người thuê có hợp đồng; người thuê (đất)